Tomb Raider 4 The Last revelation

Ovládání v TR4

5. září 2017 v 21:20 | LaraHCroft

TOMB RAIDER IV

OvládáníRYCHLÉ KLÁVESY

P - Pause (Statistics, Options, Exit to Title)
F5 - Save Game (uložit hru)
F6 - Load Game (nahrát uloženou hru)

LAŘINY POHYBY

POHYB / AKCEPCPLAYSTATION
DOPŘEDUupD-pad up
DOZADUdownD-pad down
DOPRAVArightD-pad right
DOLEVAleftD-pad left
CHŮZEShiftR1
SKOKAltSquare
ÚKROK DOLEVADeleteR1 + D-pad left
ÚKROK DOPRAVAPgDownR1 + D-pad right
POTOPENÍ SEAltSquare
TASENÍ ZBRANÍmezerníkTriangle
ZAŽEHNUTÍ SVĚTLICE / ZAHOZENÍ,Select + R1
KOTOUL
šipka ↑ + ↓
End
Circle
SPRINTpomlčka (-)R2
SKRČENÍ SE.L2
AKCECtrlCross
ROZHLÍŽENÍIns 0L1
PAUZAPStart
MENUEscSelect

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

VOZIDLOAKCEPCPLAYSTATION
NASTOUPITCtrlCross
VYSTOUPITAlt + ←Circle + D-pad left
JEEP
(Valley of the Kings)
PLYNCtrlCross
BRZDAAltSquare
OTOČIT SE DOZADUpomlčka (-)R2
OTOČIT SE DOPŘEDUShiftR1
SAJTKÁRA
(City of Dead)
PLYNCtrlCross
BRZDAAltSquare
NITROpomlčka (-)R2

Square (čtvereček):
Cross (křížek):
Circle (kolečko):
Triangle (trojúhelníček):


RYCHLÉ KLÁVESY PRO ZBRANĚ A UZDRAVENÍ

1 (+)2 (ě)3 (š)4 (č)5 (ř)6 (ž)
0 (é)
9 (í)


< Ovládání v TR3 | Ovládání v TR5 >

Dopravní prostředky v TR4

2. září 2017 v 20:43 | LaraHCroft

TOMB RAIDER IV

Dopravní prostředky


Kompletní ovládání najdete zde.


JEEP

Tohle vozítko potkáte v Údolí Králů a ujedete na něm pěkný kus cesty. Pomůže vám dohnat vašeho exprůvodce, překonat sáhodlouhé písčité duny a nakonec s jeho pomocí skočíte na loď. Akorát vám pořád bude pronásledované auto házet pod pneumatiky granáty. Nenechte se tím ale zastrašit.
MOTORKA / SAJTKÁRA

S touhle motokárou taky projedete velký kus hry. Od City of Dead po Street Bazar. Umí taky spoustu věcí, například umí zrychlovat (tedy pokud jí k tomu dáte potřebnou lahvičku.

OVLÁDÁNÍ
VOZIDLOAKCEPCPLAYSTATION
NASTOUPITCtrlCross
VYSTOUPITAlt + ←Circle + D-pad left
JEEP
(Valley of the Kings)
PLYNCtrlCross
BRZDAAltSquare
OTOČIT SE DOZADUpomlčka (-)R2
OTOČIT SE DOPŘEDUShiftR1
SAJTKÁRA
(City of Dead)
PLYNCtrlCross
BRZDAAltSquare
NITROpomlčka (-)R2
Square (čtvereček):
Cross (křížek):
Circle (kolečko):
Triangle (trojúhelníček):

Tomb Raider IV: All secrets

5. února 2015 v 16:48 | LaraHCroft

TOMB RAIDER IV: ALL SECRETS

Následující soupis secretů pochází z oficiálního TRIV guidu od Prima Publishers. Následující soupis, jakožto celý guide, je v angličtině a přijde mi zbytečné ho překládat do češtiny.

There are a total of 70 Secrets in THE LAST REVELATION. While they are not required for completion of the game (and there is no bonus level or feature that you get by finding them all) they are fun to find and very challenging. Besides, they might just give you the Medi-Pack or ammo that you desperately need. Remember: There are many levels that you cannot go back to after you have completed them. Find every Secret in a level before moving on to the next.
Tomb Raider 4 - Cutscény a FMV

31. prosince 2012 v 18:03 | LaraHCroft

Tomb Raider 4 The Last Revelation

Cutscény a FMV

Beta a batůžek

7. listopadu 2011 v 18:41 | Charlie
Kdo by si nepamatoval ten dechberoucí moment, kdy Lara najde (a necitelně odebere kostře) svůj slavný batůžek?

Když si důkladně prohlédnete tento obrázek, uvědomíte si, že místnost, ve které se tato scéna odehrává, vypadala v dřívější verzi hry trochu jinak. (Pro zvětšení klikněte na obrázek...)

Tomb Raider 4: Quotes /hlášky/

22. května 2011 v 10:13 | Charlie


The Last Revelation je nejdelší díl z celé série her Tomb Raider. Vyšel v roce 1999 a dosud jej délkou žádný Tomb Raider nepřekonal. Mnoho hráčů jej považuje za úplně nejlepší díl série a není se čemu divit, Lařino egyptské dobrodružství je opravdu velkolepé.
Vybrala jsem pro vás nějaké hlášky, převážně Lařiny, abychom si tuhle úžasnou hru připomněli. Třeba vás naladí tak, že ji opět zapnete. Já bych ji mohla hrát pořád dokola:)Kambodža 1984, šestnáctiletá Lara a Werner Von Croy
Werner: And so, we breach the sanctum of the ancients. The first foot falls in this tomb for centuries.W: A tak jsme vstoupili do svatyně starého národa. První šlépěje v tomto chrámu po staletích.
Lara: This place gives me the creeps. After you.L: Z tohohle místa mám husí kůži. Až po vás.

Po závodu k Irisu Lara informuje Von Croye o varování na kameni a o pomstě pro toho, kdo odnese Iris.
Von Croy: Ah, ancient hocus pocus. Forget this nonsense and come over here!VC: Oh, staré hokusy pokusy. Zapoměň ty nesmysly a pojď sem!
Lara: I don't count poison darts and triggered entombment your average child's tea party. I feel we should lend this some respect.L: Já otrávené šipky a odjištěné pasti, které vás pohřbí zaživa, nepovažuju za obvyklý dětský čajový dýchánek. Cítím, že bychom měli tohle víc respektovat.


V domě Jeana-Yvese, po tom, co mu Lara ukázala amulet
Jean-Yves: Only one so ignorant of the prophecies would dabble with such a prehistoric evil. Ah yes. . . releasing Set. . . but how could you have known, my dear?J-Y: Jen takový neznalec proroctví se může zaplést s tak prastarým zlem. A ano... osvobození Seta... ale jak ty jsi to mohla vědět, drahá?
Lara: Time to put things right. . . and remove a thorn in my side in the process.L: Čas dát věci do pořádku... a vytáhnout trny z mých činů.


Lara narazila na Ahmeda, průvodce, který ji zradil. On nevypadá, že by měl náladu mluvit.

Guard: You waste your time!A: Ztrácíš čas!
Lara: This attitude problem! You people need to learn some manners. Tell me now, or you've just run out of time.L: Tenhle názorový problém! Vy lidi se potřebujete naučit slušnému chování. Řekni mi to hned, nebo tvůj čas vypršel.Lara přijela za Jeanem-Yvesem do Alexandrie
Lara: Jean, I'm tired. Give a girl a break.

L: Jeane, jsem unavená. Dej holce pauzu.

Lara: Over my dead body.

L: Jen přes mou mrtvolu.

Jean-Yves: This I fear also. I shall wait here for you. Return if you feel I can help in any way. Good luck, Lara. I fear you may need it.J-Y: Toho se také bojím. Měl bych tu na tebe počkat. Vrať se, kdybys měla pocit, že bych ti mohl jakkoliv pomoci. Hodně štěstí, Laro. Obávám se, že ho budeš potřebovat.
Lara: I make my own luck.L: Já jsem strůjcem svého štěstí.

Lara a Werner ve ztracené Alexandrijské knihovně
Lara: There is more at stake here than the sum of the pieces, Von Croy. Ever heard of Armageddon? Unpleasant, even by your standards.L: V sázce je víc než jen sbírka věcí, Von Croy. Slyšel jste někdy o Armageddonu? Nepříjemná věc, i na vaše standarty.Citadela. Lara osvobozuje Jeana-Yvese
Lara: I am not a man, Jean. And I am always very, very careful.L: Nejsem muž, Jeane. A jsem vždy velmi, velmi opatrná.

Lara a Werner pod Citadelou
Lara: Give a jackal your hand and he'll bite off the whole arm.L: Nastav šakalovi dlaň a ukousne ti celou ruku.Lařin pád
Von Croy: Quickly girl, before it collapses around you!VC: Rychle, děvče, než se to sesype!
/Lara is knocked back, as the ground begins to shake//zem se začne třást a Laru to odhodí dozadu/
Lara: You back, Werner? No more Set?L: Jste zpátky, Wernere? Už ne více Set?
Von Croy: No time! Your hand, Lara. Give me your hand!VC: Není čas! Tvoji ruku, Laro! Podej mi ruku!
/Lara tries to avoid the collapsing ceiling and rushes to the door, but the floor collapses and there she is, hanging from a ledge//Lara se snaží dostat k východu, ale propadnou se schody a ona zůstane viset na okraji propasti/
Von Croy: Take my hands. I can pull you to safety!VC: Chyť se mě. Dostanu tě do bezpečí!
Lara: Good to see you again, Werner.L: Ráda jsem vás opět viděla, Wernere.
Von Croy: I couldn't leave you!VC: Nemůžu tě opustit!
/Lara lets go the ledge and falls into the darkness...//Lara spadne dolů, do temnoty.../THE TIMES EXCLUSIVE
Lara a šéfredaktor Times. Nemohou se dohodnout na práci, dokud...
Lara: Now you're getting interesting! Whose Tomb?L: Teď mě začínáte zajímat! Čí hrobka?

Tomb Raider The Last Revelation: Vývojáři

17. března 2011 v 19:21 | Charlie

Tomb Raider 4 - Videa

16. října 2010 v 9:43 | Charlie & LaraHCroft
Tomb Raider 4 Videa
"I make my own luck."

oficiální videa

další

Tomb Raider 4 - Trailer

16. října 2010 v 9:30 | Charlie
Jeden z mých nejoblíbenějších TR trailerů...

Tomb Raider 4: Naše výsledky a dojmy

29. května 2009 v 16:37 | Charlie a LaraHCroft
Tomb Raider 4 je pro nás obě alfou a omegou celého Tomb Raider. On byl totiž náš první, což už asi mnoho z vás ví...

...od té doby uplynulo hodně vody. Kdysi jsme měly problémy vůbec se vypořádat s prvními koly a sebemenší překážka se pro nás tyčila hodně vysoko, dnes už je ale každá k smíchu. Dobře, tak skoro každá...
Ať už mluvím o lokaci, příběhu, nepřátelích a postavách téhle hry, vždycky to ve mně probouzí nostalgické vzpomínky na ty staré dobré časy, kdy mi bylo deset a svět se zdál být tak snadný. A teď... jsem o osm let dál a kromě toho, že už jsem viděla mnohem větší kus ze světa, jsem taky odehrála až na konec většinu Tomb Raider her, což pro mne kdysi skoro nebylo možné.
Tomb Raider 4 už patří mezi ně.

Vlastně jsem ho odehrála víckrát. Víceméně třikrát - dvakrát kompletně s LarouHCroft a jednou jsem se sama dostala až do City of Dead, což já (která jsem vždycky měla roli pozorovatelkyně hry a ne hráčky) pokládám za svůj velký úspěch.
Každopádně se teď mohu prohlásit za znalce téhle hry - hlavně ze začátku, protože tam jsem strávila nejvíc času.

A co si o téhle hře tedy myslím? Je vůbec potřeba to ještě zvlášť vypisovat? Dobře, tak tedy:
Miluju ji. Líbí se mi na ní všechno a kašlu na ty drobné chybičky, které se tam občas vyskytnou (a kterých si poslední dobou všímá zvlášť LaraHCroft, na každou půl hodiny zírá až mi začnou téct nervy a pak se zeptá, co dál). Mám ji moc ráda, i když se musím přiznat, že mi některé chvíle naháněly strach...
Za tu spoustu let se mi tahle hra vryla až do morku kostí. Jako bych to dobrodružství prožila po Lařině boku. A ten konec, ten truchlivý konec... Když jsem tu závěrečnou ukázku viděla poprvé, skoro mi tekly slzy...

Kdybych měla tenhle díl hodnotit, měl by jedenáct bodů z deseti.
Kapišto?

A jak jsme tedy dopadly?
Protože v tomhle díle nejsou za každým kolem uvedeny statistiky a chybí i finální statistika, musíme vás o dost informací ochudit. Navíc máme zvláštní problém - nemůžeme hru pausovat a dostat se tak ke statistikám ve hře. Jediné, co vám můžeme s jistotou říct, je doba, za kterou jsme hru odehrály, což je:
14 hodin 45 minut a 14 sekund
...a že jsme celkem dohromady nadělaly 2973 savů.
Secrety jsme určitě nenašly všechny, zabily jsme spoustu nepřátel a hru jsme odehrály poctivě bez cheatů a tak dále...

Ohromně jsme si Lařino dobrodružství užily:)

Tomb Raider 4: Nepřátelé

16. května 2009 v 16:17 | Charlie
V tomto díle proti vám stojí velká armáda nepřátel, ať skutečných či neskutečných, mrtvých i živých. Trošku si o nich popovídáme. Jací jsou, co vám proti nim pomůže, jak se s nimi nejlépe vypořádat...
_________________________________________________________________________
Škorpion
Mezi ty nejslabší patří divočáci, netopýři, škorpioni a šakalové. Chrámoví psi jsou přibližně stejné ligy.
Proti těmto vám stačí obyčejné pistole a pár nábojů; když jim nedovolíte se k vám přiblížit, ani vám nemusí moc ublížit. Jen pozor na kousance škorpionů, jsou jedovatí.
_________________________________________________________________________
Kladivoun
Do druhé skupinky bych zařadila vodní potvory: krokodýly a žraloky. Mají o trochu tužší kůži a spotřebují vám víc nábojů. V téhle hře navíc nemáte zbraň, kterou můžete použít pod vodou - musíte tudíž vylézt na břeh a vyříkat si to s nimi odtud.
_________________________________________________________________________
Skarabové
Nechybí tu ani brouci a podobná havěť... Skarabové a kobylky. Oba druhy se vyskytují v hejnech a nemůžete je zabít - naopak vás tihle mrňavci sežerou velice rychle. Jediná rada - utíkejte!
_________________________________________________________________________
Ninja
Další odstaveček věnuji lidským protivníkům. Sem patří ninjové, a to obého druhu - bílí (snadnější) a červení (obtížnější, umí se chránit noži). Ty potkáte hlavně v pouštních lokacích.
A pak taky vojáci - ty se vám ale obvykle podaří přejet (City of Dead).
_________________________________________________________________________
Nepřátelé zase o trochu těžšího kalibru kvůli vám dokonce opouští své hroby. Ano, mluvím o mumiích, kostlivcích a oživších templářích.
Mumie

Mumie
Odporné potvory, jež jsou naneštěstí nesmrtelné. Můžete do nich nasypat tolik olova, kolik chcete - stejně zase vstanou a půjdou proti vám. Jejich pohlazení má sílu beranidla. Tady existuje jediná rada: Utíkejte!
(Vlastně jsem někde ještě četla, že se jich můžete zbavit stejně jako kostrounů - ale nejsem si tím jistá, ještě jsem to nezkoušela. Já se vždycky při setkání s nimi držím pravidla Ukaž-jim-co-nejrychleji-záda!)
Kostrouni
Kostlivci
Další kostřičky, které kvůli vaší návštěvě opustily klid svého věčného odpočinku a vyrazily vám na uvítanou potřást rukou. I když ono o žádné přátelské gesto vlastně nejde... Jsou dost tupí, ale když je k sobě pustíte dost blízko, mohou z vás rychle udělat to samé co jsou oni. Tedy mrtvolu. Ale zbavíte se jich snadno - na to je snadný recept. Vemte kuš s výbušnými střelami či granátomet... těchto šikovných ohnivých práskanců ale nemáte ve hře moc. Také je můžete odstranit z cesty kuší zkombinovanou se zaměřovačem, přičemž stačí ustřelit jim hlavu obyčejnou střelou (nesmíte ale zapomenout trefit se). Také je lze prostě sestřelit z vyšší plošinky brokovnicí (pokud s nimi máte rande někde ve vyšších sférách) nebo je sestřelte do vody. Ta jim nedělá moc dobře...
Templáři
Templáři
Váš úhlavní nepřítel probudil mrtvé bojovníky řádu Templářského, aby vám znesnadnili cestu Citadelou. Dávejte si pozor. Jsou sice celkem pomalí (komu by po tak dlouhé době sloužily dobře klouby?) ale velice silní. Zabít se nedají. Ale jsou tak tupí, že vám sami prorazí cestu dál, tedy pokud je nasměrujete správným směrem...
____________________________________________________________________________

Další velice nepříjemnou sebrankou jsou Duchové. Žádné strašení bílé paní se sice tentokrát nekoná, ale stejně vám můžou pěkně uškodit...
Ohnivý duch

Ohnivé spektrum
Tak tahle malá dušinka vám dovede pořádně zavařit. Respektive potkáte-li ji, brzy byste mohli začít doutnat... Zbavíte se jí celkem snadno, když skočíte do vody. Zkusí-li si vás najít pod hladinou, zhasne. (Někdy se uvádí, že ji může zničit také její ledový protějšek, já se s tím ale ještě nesetkala.)
Ledový duch
Ledové spektrum
Duše ledu povstala proti vám, i když nevím, kde se v Egyptě vzala. Tahle vás ale nepromění v kus ledu, jen vám bude ubírat život...
Prý ale dovede zmrazit vodu (další jev, který jsem ještě neviděla...).
Vzdušný duch
Vzdušné spektrum
Vyskytuje se asi nejčastěji. Je bílé barvy, což je zřejmé už z obrázku, a zbavíte se ho jen pomocí jakéhosi mystického kříže, který se ve hře občas objevuje - kupodivu hlavně v blízkosti míst, kde se vyskytují spektra. No věřili byste tomu? Poslat tuhle dušičku na onen svět vás ale může stát trochu trpělivosti, protože jí někdy dost dlouho trvá, než se do dotyčného kříže trefí...
____________________________________________________________________________
Až se podíváte do ztracené Alexandrijské knihovny, abyste si něco přečetli, budou vás dost otravovat jacísi plechoví rytíři. Jeden dokonce v sedle...

Jezdcův kůň
Rytíři
Těchhle plechovek není zas tak těžké se zbavit, stačí je zastřelit. Problémem je spíše to, že mají jediné citlivé místo - diamant na hrudi, do kterého se musíte trefit, což se vždycky nepovede. Jak už jsem řekla, jeden jezdí na koni - a tím pádem je mnohem obtížnější ho dostat, nejdřív ho musíte shodit. Kůň vám totiž dost brání v míření.
______________________________________________________________________________
Snad není Tomb Raideru, ve kterém by chyběla nějaká ta mytologická/historická havěť...

Býk
Býčí nestvůra
Takový hlídací pejsek chrámů, který je ale pěkně starý a na nevítané hosty má přibraveny pořádné naběráky - rohy - a sílu parního válce. Nemůžete ho zabít. Můžete jenom utíkat. A jak je tupý, někdy vám dokonce může být dost užitečný...
Obří škorpion
Obří škorpion
Na obrázku se zdá být mrňavý, ale zdání klame... Připravte si pořádné zbraně, tohle bude tuhý boj. A pozor, kouše. Jen aby se vám nezačala motat hlava, to vám pak od hrobu pomůže jen lékárna...
Kleopatřini strážci
Kleopatřiny stráže
I když je tato slavná faraonka dávno mrtvá, svůj palác si nechala hlídat velice dobře. Přerostlé polobohy vám dnes nabídne málokterá ochranná agentura... Jsou celkem dva a není nutné je zabíjet (jde to prý pistolemi, ale já to nezkoušela - ), mnohem lepší je totiž prostě utíkat. Samozřejmě nesmíte zapomenout cestou vzít ty důležité kousky brnění, které ti dva hlídají a pro které jste to všechno vlastně podnikli...
chybí obrázek
Harpyje
Mytické bytosti. Vypadají velice půvabně, dokonce jsou celé zlaté... Létají. Ale pozor, až po vás ty pěkné potvůrky začnou metat blesky.
chybí obrázek
Létající skarabové
Takoví velcí zlatí brouci, kteří se kolem vás občas objeví. Nejsou zas tak nebezpeční, když umíte střílet...
Minotaur
Minotaur
Ne, opravdu netuším, kde se v Egyptě - konkrétně v Káhiře - vzala bytost z řeckých bájí. Každopádně vám ale stojí v cestě k Citadele - přesněji řečeho hlídá bránu. Je nesmrtelný a mává kolem sebe pořádným kladivem...
Drak?
Dračí příšera
Bylo nebylo, do Káhiry přiletěl drak... Možná to bylo takhle, možná jinak, každopádně ale tahle potvora způsobila dost nepříjemností káhirským vojákům. A Laře také.
Strážce pyramidy
Strážce pyramidy
Stejná sorta jako kleopatřini hlídači, jen na trochu jiném místě...
Ahmet
Ahmet
Jakási mytická potvora, která se v jednom levelu - nevyzrajete-li na ni - objevuje pořád dokola a dokola...
_____________________________________________________________________________
Ti hlavní... Ano, i v TR4 najdete hlavní bossy. Sem patří Werner Von Croy, se kterým se ale přímo ve hře neutkáte, a Seth. Zlý bůh...
Seth
S tím vás také čeká poslední boj. I když tady ani tak nejde ani tak o střelbu a zbraně (on má proti vám celkem účinné blesky, navíc létá), ale o to utéct a uzavřít ho uvnitř hrobky.

Takže, hodně štěstí přeju...

Tomb Raider 4: Charaktery

19. dubna 2009 v 19:25 | Charlie a LaraHCroft
Lara Croft

Archeoložka - či spíš vykradačka hrobů, hlavní hrdinka... opravdu vám ji musím představovat?
V TR4 ukradla z Sethova chrámu Horův ochranný amulet Ankh, čímž probudila zlého Setha a přivolala ho na svět.
přítel, z kterého se stane hlavní soupeř
Werner Von Croy

Historik, archeolog... Kdysi byl jedním z Lařiných učitelů archeologie. Provázela ho po Kambodže při hledání Irisu, který mu později ukradla. Mezi nimi vyrostlo nepřátelství, které se prohloubilo, když Wernera posedl Seth a začal ho proměňovat k obrazu svému... tedy v nástroj ke zničení světa.
nepřítel
Ahmed

Zpočátku - v prvním levelu v Egyptě - pracoval pro Laru jako průvodce; netrvalo ale dlouho a ukázal jí svou pravou tvář - tvář zrádce. Pokusí se ji zabít, ale samozřejmě na ni nemá...
přítel
Jean Yves

Lařin starý známý, francouzský archeolog. Radí jí, co má dělat, a vysvětlí jí, co uloupením Ankhu provedla. Pomáhá jí objevit katakomby v Alexandrii. Když ho pak Von Croy unese, Lara ho v Káhiře - v Citadele - najde a zachrání.
přítel
Asisah

Raněný voják, se kterým se Lara setkala v ulicích Káhiry. Jeho oddíl byl povražděn (zčásti Larou) dračím netvorem, proti kterému mu Lara pomůže se postavit a otevřít tak bránu Citadely.

hlavní boss
Seth

Váš úhlavní a nejhorší nepřítel - a nejtvrdší, jakého jste na sebe mohli poštvat. Koneckonců je to bůh, a dosti starý... Kdysi ho uvěznili a vy jste ho - i když nechtíc - osvobodili a vypustili na svět, kde rozpoutal hotové peklo a posedl Von Croye, který mu pak sloužil.


Tomb Raider 4: Lara Croft - inventář, outfity

19. dubna 2009 v 17:49 | Charlie a LaraHCroft
Lara Croft

TOMB RAIDER IV: THE LAST REVELATION

Lara Croft

→ Outfity

Zbraně a lékárny v TR4

19. dubna 2009 v 13:32 | LaraHCroft

Zbraně a lékárny v TOMB RAIDER IV

Celkový počet zbraní: 6

PISTOLE / PISTOLS

Tak jako v každém správném díle TR, má Lara dvě tyto základní pistole. A mají výhodu - jsou neomezené, co se týče nábojů.

+ neomezený počet nábojů
+ můžete střílet i za stálého skákání
- nepříliš vysoká účinnost


BROKOVNICE / SHOTGUN

Tato zbraň je velmi silná. Nehodí se ale na blízký kontakt s nepřítelem. Pomalu přebíjí a je nevhodná při skákání. Zato se dobře hodí se na bossy.

Levely, ve kterých ji můžete najít: The Tomb of Seth, Burial Chambers, Valley of The Kings, Temple of Karnak, Desert Railroad, Catacombs, The Sphinx Complex, Khufu's Queens Pyramid

+ výkonnost
- pomalé přebíjení, nevhodná při skákání


UZI SAMOPALY / UZI'S

Silné a dobře se s nimi manipuluje. Hodí se na akční přestřelky, na boj zblízka i z dálky. Nevýhodou je, že vám při použití těchto zbraní pracně nasbírané náboje rychle mizí.

Levely, ve kterých je můžete najít: The Tomb of Seth, The Great Hypostyle Hall, The Sacred Lake, The Tomb of Semerkhet, Inside Menakaure's Pyramid, Khufu's Queens Pyramid

+ výkonnost
+ obratnost
+ daleký dostřel


KUŠE / CROSSBOW

Nová zbraň, se kterou se také dá lecos vyvést. Například můžete měnit typy šípů z normálních na jedovaté, nebo výbušné. A to se vyplatí zvláštně na otravné kostlivce nebo doterné mumie. Lze přidělat i zaměřovač, takže vás už nic, co je v nedohlednu, nezastaví. Ale pozor! Nábojů moc ve hře nenajdete, takže šetřit!

Levely, ve kterých ji můžete najít: Coastal Ruins, Khufu's Queens Pyramid, Inside The Great Pyramid

+ výbušné šípy, které zajistí okamžitou smrt nepříteli
+ připevnitelný optický zaměřovač (Laser sight)
- málo nábojů


GRANÁTOMET / GRENADE LAUNCHER

Je to asi nejradikálnější zbraň, společně s výbušnými šípy kuše,, která vás nepřítele zbaví okamžitě, nevýhodou ale je její nepřesnost a pomalé zaměřování.

Levely, ve kterých ho můžete najít: Desert Railroad, City of The Dead, Chambers of Tulun, Underneath The Sphinx, The Great Pyramid, Khufu's Queens Pyramid

+ způsobuje okamžitou smrt nepříteli
- pomalý


REVOLVER / SIX SHOOTER

Taktéž nová zbraň, je chvalitebně silná a opět má možnost, jako kuše, připevnit na ní optický zaměřovač, neboli Laser Sight. S náboji šetřte!

Levely, ve kterých ho můžete najít: City of The Dead, Menkaure's Pyramid, Khufu's Queens Pyramid

+ hodí se na různé typy boje, možná malinko pomalejší zaměřování
+ optický zaměřovač
- nedostatek nábojů ve hře


Náboje

važte si jich!

NÁBOJE DO BROKOVNICE - TYP 1

Počet nábojů na 1 krabičku: 6
Počet nábojů při sebrání brokovnice: 0
Při nacheatování: Nekonečno


NÁBOJE DO BROKOVNICE - TYP 2

Počet nábojů na 1 krabičku: 6
Počet nábojů při sebrání brokovnice: 0
Při nacheatování: Nekonečno


NÁBOJE DO UZI SAMOPALŮ

Počet nábojů při sebrání: 30
Počet nábojů při sebrání Uzi's: 30
Při nacheatování: Nekonečno

NÁBOJE DO KUŠE - NORMÁLNÍ

Počet nábojů při sebrání: 10
Počet nábojů při sebrání kuše: 10 (normálních)
Při nacheatování: Nekonečno
NÁBOJE DO KUŠE - OTRÁVENÉ

Počet nábojů při sebrání: 10
Při nacheatování: Nekonečno
NÁBOJE DO KUŠE - VÝBUŠNÉ

Počet nábojů při sebrání: 10
Při nacheatování: Nekonečno

NÁBOJE DO GRANÁTOMETU - NORMÁLNÍ

Počet nábojů při sebrání: 10
Počet nábojů při sebrání granátometu: 10 (normálních)
Při nacheatování: Nekonečno


NÁBOJE DO GRANÁTOMETU - TYP 2

Počet nábojů při sebrání: 10
Při nacheatování: Nekonečno


NÁBOJE DO GRANÁTOMETU - FLASH

Počet nábojů při sebrání: 10
Při nacheatování: Nekonečno


NÁBOJE DO REVOLVERU

Počet nábojů při sebrání: 6
Počet nábojů při sebrání revolveru: 6
Při nacheatování: NekonečnoLékárny

zachrání vám krk...
MALÁ LÉKÁRNIČKA

Doplní vám 50 % života

VELKÁ LÉKÁRNA

Doplní život na 100 %

Tomb Raider 4: Lokace a levely

19. dubna 2009 v 13:01 | Charlie a LaraHCroft

TOMB RAIDER IV Lokace a levely

část první:
KAMBODŽA aneb naučte se hrát

Tahle lokace je naše srdeční záležitost; to ona způsobila, že jsme s LHC propadly kouzlu Tomb Raider. Byla totiž první...
...a je uchvacující. Prostředí Angkoru je podchyceno a vybarveno skvěle a úplně vás do sebe vtáhne. Lara je sotva šestnáctiletá dívenka, která se vydala na svou první výpravu se svým učitelem, Wernerem Von Croyem, který vám cestu dost zpomaluje svými proslovy.


LEVELPOČET SECRETŮ
1.Angkor Wat8
2.Race For The Iris0část druhá:

EGYPT


Egyptská lokace tu naprosto převažuje. Pro přehlednost ji rozdělíme na dílčí části:


I. Údolí Králů (Valley of Kings)
získejte Hórův amulet


Prastaré pohřebiště egyptských faraonů známe všichni. Přes poušť sem se svým průvodcem dorazila i Lara Croft a našla skrytý Sethův chrám, kde však osvobodila něco, co neměla. Navíc jí zrádcovský průvodce připravil překvapení: pořádnou honičku skrz skály zaváté pískem...LEVELPOČET SECRETŮ
3.The Tomb Of Seth5
4.Burial Chambers5
5.Valley of Kings3
6.KV54

II. Chrám v Karnaku (Temple of Karnak)
poznejte pravduDalší proslulá egyptská památka. S jeepem Lara dorazila až mezi vysoké vznešené zbytky chrámu, kde se cestou do Semerkhetova chrámu musela vypořádat s hromadou ninjů - a se starým známým, který se z ničeho nic opět vynořil na světlo.LEVELPOČET SECRETŮ
7.Temple of Karnak4
8.The Great Hypostyle Hall0
9.Sacred Lake1
10.Tomb of Semerkhet7
11.Guardian of Semerkhet3
12.Desert Railroad3
III. Alexandrie
najděte Horovo brnění


Až budete mít dost písku z pouště, podívejte se do města na severu Egypta. Čeká vás tu starý přítel a v katakombách velké tajemství, chráněné hordou oživlých kostrounů. Rozhodně výlet, který si nemůžete nechat ujít...
LEVELPOČET SECRETŮ
13.Alexandria1
14.Coastal Ruins0
15.Catacombs4
16.Temple of Poseidon1
17.The Lost Library3
18.Hall of Demetrius1
19.Pharos, Temple of Isis0
20.Cleopatra's Palaces1IV. Káhira - Město smrti (Cairo)
zachraňte přítele

Lara svým činem v Sethově hrobce rozpoutala síly, které se dají zastavit jediným způsobem - zastavit Setha. A Lara se o to snaží - jenže čas běží a na svět se po krůčkách dostává zlo. Opakuje se deset ran egyptských. Přilétají kobylky. V Káhiře se objevily příšery, které město proměnily v říši mrtvých. Obloha zčervenala a zezelenala; vypadá to, že konec světa se blíží. Kdo se odhodlá vydat se do temných ulic, ve kterých můžou bloudit nejhorší hrůzy světa?

LEVELPOČET SECRETŮ
21.City of the Dead2
22.Chambers of Tulun2
23.Citadel Gate1
24.Trenches0
25.Street Bazar1
26.Citadel2
V. Gíza
zachraňte svět


Lara už je skoro u cíle; dostala se až na pole pyramid u Gízy. Zbývá poslední úkol: najít Horův chrám a zastavit Setha. Všude kolem je písek, pyramidy, mastaby... a něco podezřele mrtvého, co se prochází kolem. Dějí se divné věci, svět se řítí do zkázy. Obloha mění barvy jak chameleon v lunaparku a Lara bloudí po vykopávkách...LEVELPOČET SECRETŮ
27.The Sphinx Complex1
28.Underneath the Sphinx1
29.Menkaure's Pyramid1
30.Inside Menkaure's Pyramid1
31.The Mastabas1
32.The Great Pyramid1
33.Khufu's Queen's Pyramid1
34.Inside the Great Pyramid1
35.Temple of Horus0
Poznámka: Možná se divíte, proč tu máme levelů tak málo, když je jich ve hře mnohem víc. Důvod je prostý - v jednotlivých lokacích se procházíte z jednoho levelu do druhého a často se vracíte, tudíž to vyvolává dojem, že je jich víc...

Tomb Raider 4: Další články a zajímavosti

19. dubna 2009 v 11:41 | Charlie a LaraHCroft
Lara Croft

Obrázky

Články

VideaZpět na hlavní rozcestník TR4

Tomb Raider 4: Pomoc ve hře - rady, cheaty, návody

19. dubna 2009 v 9:24 | Charlie
Každý občas potřebuje poradit či pomoci... Existují různé cesty.

Lara Croft


Tomb Raider 4: Galerie

19. dubna 2009 v 9:08 | Charlie a LaraHCroft

TOMB RAIDER IV:
THE LAST REVELATION

galerie

Tomb Raider 4: Načítací screeny

19. dubna 2009 v 8:58 | Charlie
Je jich pořádná hromada.


TR4 - Loading...

19. září 2008 v 14:03 | LaraHCroft91
Tomb Raider 4
Loading...
 
 

Reklama