Říjen 2007

TR2_Snowmobile mp3

27. října 2007 v 10:35 Soundtrack
Jedná se o písničku z Tomb raider II Dagger of Xian

Lara Croft Terra Firma

27. října 2007 v 9:16 | LaraHCroft |  Moje Videa
Snad se vám bude moje nové video líbit:-)

KRÁLOVNIN KLENOT - Kapitola pátá - Štola pro duši

17. října 2007 v 17:59 | Charlie |  Povídky2
Lara otevřela oči. Neuplynulo ani třicet vteřin, zatímco nevěděla o světě. Pořád ještě ležela na podlaze stanu profesorky Thompsonové - a jeho majitelka též, jen na délku natažené paže od Lary. Kromě ní byla Lara sama.
Zvedla se - zatočila se jí při tom hlava. Rukou si promnula místo, na které ji ten… Ahmed udeřil a zbavil ji tak vědomí.
Rozhlédla se po stanu. Bedny u vchodu už zmizely. Lara vrávoravým krokem došla k profesorce a poklekla před jejím tělem na kolena. Byla šokovaná - ztratila tři své přátele během jediné noci. Nechápala, jak mohl být Roger schopen takového podrazu; jaké mrzké pohnutky a důvody ho k tomu vedly? Proč, proboha, nechal zavraždit vlastní matku, vlastní tělo a krev?
Lara sklouzla pohledem z mrtvé a věnovala svou pozornost papírům rozházeným kolem. Zvedl se lehký pouštní větřík; pohrával si s chlopněmi stanu a nadnášel lehounké listy papíru. Lara jich pár chytila rukou; byly pokryty řádky přesně popsaných hieroglyfů, v jednom rohu nesl každý list své číslo pořadí. Lara co nejrychleji posbírala ty, co našla, když najednou zaslechla jemné šustění písku, značící, že se někdo blíží. Ve spěchu nastrkala své úlovky do batůžku, a ještě rychleji se ukryla do záhybů stanové plachty.
---

Nad východním obzorem se vyloupl proužek světla. Slunce vyslalo své paprsky jako posly ohlašující jeho návrat. Vchod do stanu, směřující k východu, někdo roztáhl a do stanu vtrhlo sluneční světlo. Zároveň s ním však do stanu vklouzl protáhlý stín mohutné postavy. Lara zadržela dech; opatrně při tom šmátrala rukama kolem sebe, až její prsty nahmátly jakýsi - snad vhodný - předmět. Byl to kus uražené nohy stolu. Lara ten kus dřeva pevně stiskla v dlani. I jen s tou chatrnou zbraní se cítila silnější.
Do stanu vešel kromě stínu i jeho majitel - jeden z Rogerových parťáků. Lara si nevybavila jeho jméno. Omar? Ahmed? Ale to bylo jedno.
Chlap se rozhlédl kolem sebe, nejspíš mu bylo divné, kam Lara zmizela. Pohledem projížděl celý vnitřek stanu, jako by ho chtěl pročesat nitku po nitce, třísku po třísce.
Lara z něj necítila ani trochu obav či nejistoty, přestože ona se ztratila. Spíš mu z očí sálalo něco jako uspokojení a radost - radost z lovu. Jako by ho spíš těšilo, že mu ztěžuje úkol, který dostal - úkol zabít ji.
Lara si zvlášť silně tuhle myšlenku utvrdila, když ji zahlédl a podíval se jí zpříma do očí. Jeho pohled ji zasáhl jako blesk, projel jí kůží a zamrazil ji u páteře. Tvář se mu zkřivila v něco , co by snad mohlo být škodolibým úsměvem; snad kdyby při tom tak nevyceňoval zuby.
Odkudsi ze svého oděvu vykouzlil dýku - půvabně propracované detaily ornamentů zdobily její rukojeť, která objímala nabroušenou čepel; dokonalé vtělení smrti.
Pomalu se blížil k Laře, stále skrčené v jejím chabém úkrytu, jako lovec odzbrojující pohledem kořist. Při tom jí gesty naznačoval, co všechno s ní má provést … a stále se šklebil.
Lara se ale rozhodně necítila tak slabá a bezmocná, jak si nejspíše myslel že je. Situace, do které se dostala, jí zrychlila tep a tělem prohnala vlnu adrenalinu.
Najednou, pro Ahmeda naprosto nečekaně, se vyřítila dopředu, stále držíc ten svůj kus dřeva. Drobná a štíhlá, ale přitom hbitá a silná Lara dokázala své. Než se probral z šoku a chtěl ji napadnout svou dýkou, stihla ho Lara svou provizorní zbraní několikrát udeřit do hlavy a téměř omráčit - a ještě mu přidala pár kopanců, než vyběhla ze stanu.
---

Na poušti se slunce probouzí rychle. Už vyvleklo svůj zářivý a žhavý kotouč pěkný kousek nad obzor. Nastal další pouštní den, jasný, žhavý, a vyprahlý.
---

Laru do tváře udeřilo jasné sluneční světlo. Skoro ji až oslepilo - zamžourala a zaváhala, a v tu chvilku si jí všiml zbytek Rogerovy skupiny. Chlápci začali pokřikovat jeden přes druhého a ukazovali na ni, jako typičtí Arabové. Upozornili tak na ni Rogera - ten stál na korbě malého nákladního auta. Vykřikl pár příkazů - a chlápci odněkud vykouzlili samopaly a začali po Laře pálit. Ta se rozeběhla pryč, aby unikla střelám svištícím kolem ní. Vyběhla jen tak, bez směru, ale najednou si uvědomila, že míří k vchodu do hrobky. Zrychlila tempo; nohy jí přitom ujížděly po sypkém písku.
Doběhla k vchodu a vřítila se dovnitř.
Stačilo pár vhodně namířených střel. Roger si to uvědomil právě včas - vytrhl jednomu chlápkovi zbraň a zamířil; jeho terčem se stalo takové užitečné místečko nad vchodem do hrobky. Vystřelil; ačkoliv mířil proti oslepujícímu světlu, trefil se přesně.
Zvětralá skála se utrhla a s hromadou suti se sesunula k zemi; za Larou se uzavřel východ.
Je mrtvá, pomyslel si. Možná ještě dýchá, ale na tom už nezáleží.

Lara nedokázala zabrzdit; v místě, kde se chodba stáčela doprava, vrazila do zdi. Za sebou zaslechla zadunění a strašnou ránu. Zvedl se prach; země se otřásla. Chodba se hroutila.
Lara utíkala; v patách jí táhla strašlivá smrt.
Běžela chodbou až na její konec - rozevřela se před ní vlčí jáma, ta stará známá. Neměla čas, aby přeručkovávala po lanech na stěně ani nemohla přeběhnout po prknech přinesených později, které byly položeny přes jámu kvůli přenesení pokladů. Ty totiž otřesy stáhly dolů do propasti. To se Laře prohnalo hlavou během několika sekund.
Běžela.
Odrazila se na okraji jámy a vymrštila své pružné tělo dopředu, ruce natažené.
Plavným obloukem přelétla nad jámou. Narazila na hranu na druhé straně a sklouzla dolů. Podařilo se jí zachytit se konečky prstů. Houpala se nad propastí; zpocené ruce jí klouzaly v prachu.
Sebrala síly a vytáhla se přes okraj; vyčerpaná se svalila do prachu na podlaze hrobky a vnímala, jak kolem ní usedá prach, jak krouží ve spirálách k zemi. A pak hrobku pohltila tma.
---

Lara neomdlela, ne. Temnota je přece důsledkem nedostatku světla. A to kolem ní opravdu bylo.
Zběsilý tlukot srdce se zpomalil; hukot krve v uších ustal a nahradilo ho ticho. Lara zhluboka oddychovala. Stáhla si ze zad batůžek a hledala baterku; jenže ouvej - při některém z nárazů či pádů, kterými ten den a noc už prošla, se ten křehký nástroj pochroumal, zdeformoval a - jednoduše - byl vyřazen z provozu. Laře se z krku vyloudil nešťastný povzdech.
"Ale ne…"
Po hmatu se doplazila ke stěně a opřela si o ní hlavu. Pokoušela se nepropadat zoufalství, což nebylo zrovna nejsnazší. Vzhledem k okolnostem.
---

Rogerova karavana na povrchu se zatím dala do pohybu. Automobil už odjel na určené místo. Roger, sedící na jednom z velbloudů, přemýšlel. Na sobě měl kupodivu stejný beduínský hábit jako ostatní.
První část plánu vyšla výborně; jestli to tak půjde dál, po tom, co jsem tu připravil, nikdo nepřijde na to, že jsem s tím vším měl cokoliv společného. Vždyť co může asi provádět mrtvý… …V nejlepším případě padne rána na tu Croftovou. Je mi jí - ne, není mi jí líto. Má, co si zaslouží. A nikdy neočistí památku svého otce; toho břídila. Ani tu svou…
---
Když je člověk až na úplném dně, často ho zachrání i maličkost. Lařiny oči, po chvíli, když si zvykly na tmu, v ní rozpoznaly lehounký paprsek světla. Postupně zesiloval. Lara vstala; jako zhypnotizovaná se vydala přímo za ním. Místnost byla zdeformovaná, zdemolovaná - jakž takž že se nepropadal strop. Jenže právě díky tomu se na svět vynořila ta pravá část hrobu. Tahle hrobka totiž nebyla jen tak falešná; nebyla to sice pravá hrobka královny Nefertiti, ale jedné z jejích dcer, princezny.
Lara prošla jako opařená chodbou, ozářenou zrcadly (odkud jejich světlo pocházelo, z čeho ho odrážela, jí nebylo jasné, ale v té chvíli, když byla soustředěna na něco jiného, jí tahle otázka nepřišla na mysl). Ta vyústila v zdobený portál; bránu do větší místnosti. A uprostřed ní stál zlacený, zdobený sarkofág. Přistoupila k němu. Na jeho víku byla vykreslena půvabná tvář princezny…
Lara zatřásla hlavou, a uvědomila si, co se vlastně děje.
Z místnosti vedly dva další (i když menší) východy - jeden vedl do pokladnice. Ta uchovávala překrásné šperky, zlato a jiné drahocennosti.
Po stěnách hlavní komory byly vykresleny úžasné hieroglyfy. Popisovaly příběh mrtvé - jak se narodila, jak žila, co vykonala… Lara si je fascinovaně prohlížela. Některým z nich nerozuměla, ale i přes to si dokázala dát dohromady alespoň část toho příběhu.
Meketaton…mocná velekněžka …milovaná královnina dcera …ukrývá a ochraňuje pod svými bedry … část tajemství velké ženy, své matky… část jejího srdce …její moci… krásy … lásky…
---

V co Egypťané věřili? Že existuje duše, která podstoupí cestu na onen svět, do podsvětí. A ta cesta začínala smrtí a pokračovala i v hrobě - jednoduše řečeno. Podstatné je to, že pro tu duši připravili východ z hrobky. Východ, který našla i Lara, potom, co prozkoumala druhý východ. A také se tak vysvětlovala záhada kolem světla a jeho odrazů, rozprostřených po celé hrobce. Důležité pro tenhle příběh, který vám tu teď vyprávím, je, že Lara našla cestu ven z "podsvětí" právě díky tomuto zařízení - po kterém je pojmenována i tato kapitola.
---

Vytáhla se z toho úzkého otvoru; z té těsné šachty. V nose, očích i ústech měla vyschlo, na patro sejí lepil prach. Slunce pálilo - bylo už skoro poledne.
Lara doklopýtala ze skály dolů, do tábora. Dovlekla se ke korytu s vodou pro velbloudy, a zhluboka se napila. Omyla si obličej.
Po chvilce uslyšela zvláštní zafučení - a zpoza skalního výběžku vyšel jeden z těch dvouhrbých tvorů; asi se chtěl podívat, kdo mu upíjí vodu a vyšel proto ze stínu. Kolem krku měl zbytek utrženého lana, asi se vyděsil a přerval ho během střelby.
Lara ho navedla k zemi; pak se mu usadila mezi hrby. Když se kolos zvedl a veden mladou krásnou velitelkou se vydal na cestu směrem, kterým chtěla, Lara se usmívala.
Věděla, co má teď v plánu. Koho najde. Komu se pomstí.
Popohnala velblouda.
Luxor čeká.

KONEC PRVNÍ ČÁSTI

Dostala jsem diplom!

14. října 2007 v 15:14 | LaraHCroft |  Historie blogu
Na blogu Laury-Croft jsem dostala diplom za bleskovku.
Lauře-Croft: Děkuju moc. Diplom je krásnej:-)

Leftfield - Song of Life (tomb raider movie)

13. října 2007 v 13:43 | LaraHCroft |  Soundtrack
Tahle písnička je moc krásná. Radím vám poslechnout si ji celou.
Je sice dlouhá 7:00 min. ale stojí to zato:-)
LaraHCroft:-)

Tomb Raider movie

11. října 2007 v 15:26 | LaraHCroft |  Tomb Raider movie 2001
Je tu další z mích videí. Je o TR movie 2001 i hudba je ze soundtracku TR movie.
(záseky ve videu jsou schválně) Tak doufám, že se vám video líbí
,ale to už mi napište do komentářů:-)
Vaše LaraHCroft:-)